Integritetspolicy
Se alla våra kortterminaler Erbjudanden

1 Information som vi samlar in

Vi kan komma att samla in följande information om dig:

Personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, adress och andra kontaktuppgifter.

Användardata: information om hur du använder våra tjänster, t.ex. sökningar, besökta sidor och interaktioner med våra tjänster.

Tekniska uppgifter: IP-adress (Internet Protocol), datortyp och operativsystem, webbläsartyp och andra tekniska uppgifter om den enhet du använder för att ansluta till vår webbplats.

2 Hur vi använder din information

Vi kan använda din information för följande ändamål:

För att tillhandahålla våra tjänster: vi kan använda din information för att ge dig tillgång till våra tjänster och för att administrera ditt konto.

För att förbättra våra tjänster: Vi kan använda din information för att förbättra våra tjänster och utveckla nya funktioner.

För att kommunicera med dig: Vi kan använda din information för att kommunicera med dig om våra tjänster och svara på dina frågor.

För att skydda våra rättigheter: Vi kan använda din information för att skydda våra rättigheter och uppfylla våra juridiska skyldigheter.

3 Delning av din information

Vi kan dela din information med följande parter:

Tredjepartsleverantörer: Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster. Dessa leverantörer kan ha tillgång till din information för att utföra sina tjänster för oss.

Myndigheter: Vi kan dela din information med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att skydda våra rättigheter.

4 Säkerhet.

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst eller utlämnande.

5 Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till din information och att få den korrigerad. Du har också rätt att begära radering av dina uppgifter och att begränsa vår användning av dina uppgifter. Du har rätt att invända mot vår användning av din information och att begära att vi överför din information till en annan organisation.

6 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy kan du kontakta oss på följande adress

Gradum AB
Gamla Södåkravägen 45, 9, 263 92 Jonstorp
0708450391
info@gradum-ab.com